Vážení hostia!

S radosťou Vám oznamujeme, že hotel „Iváncsó Birtok“ spúšťa vernostný program pre svojich čestných hostí!

Začiatok od 1. Apríla roku 2018! 

V závislosti od počtu bydliska (odchody začínajú byť stanovené s mestom 04/01/2018) hodnotenie stavu bude mať nasledujúce gradáciu: Silver, Gold, Platinum poskytujú zľavy vo výške 5%, 10% a 15% v uvedenom poradí!

Podmienky vernostného programu:

1. Štatus Hosťa * sa udeľuje automaticky na základe počtu pobytov v hoteli:

Silver – 6-10 Ubytovania

Gold – 11-15 Ubytovania

Platinum – od 16 Ubytovania

2. Výška zľavy na ubytovanie závisí od štatusa hosťa

Silver – 5%

Gold – 10%

Platinum – 15%

3. Pri rezervácii hotelových izieb sa Hosť zaväzuje uviesť meno, priezvisko a kontaktné telefónne číslo (ak je potrebná dodatočná identifikácia, dátum narodenia).

4. Zľava je k dispozícii v čase rezervácie a je platná len v prípade, ak Hosť zostáva v hoteli.

5. V prípade, že je Hosťovi poskytnutých niekoľko zliav naraz, zľavy nie sú kumulatívne, ale je poskytnutá maximálna zľava.

6. Štatus Hosťa môže byť zrušený rozhodnutím riaditeľa hotela, ak Hosť poruší pravidlá pre život a spôsobí škody na majetku a povesti hotela.

7. Hotel si vyhradzuje právo zmeniť podmienky Vernostného programu bez predchádzajúceho upozornenia.

Žiadame Vás, aby ste bezodkladne informovali o zmene telefónneho čísla a ďalších osobných údajov telefonicky: 0800303200 (bezplatne na Ukrajine).

*Hosť – Hlavný Hosť v izbe, v mene ktoreho je vykonaná rezervácia.